Als koster heb ik natuurlijk ook favoriete Pagina's oftewel pagina's waar ik ook wel eens en kijkje neem bijvoorbeeld:

Parochie Geffen Parochie Geffen
Bisdom Den Bosch Bisdom Den Bosch
Gemeente Maasdonk Maasdonk
Lourdes Lourdes
Jeugdsoos Jeugd soos Denjoy
Radio Vladeracken Omroep Vladeracken
Echo Vinkel Dorpsblad de Echo
Steunpunt Maasdonk Steunpunt voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk
katholiek nederland katholieknederland
Maria kapellen mariakapellen
Mens en Engelen goudenlicht
zonnebloem zonnebloem
Reiki reiki-lotus
Vaticaan Vaticaan
Adij van berne abdijvanberne
Lichaamstaal lichaamstaal
Heiligen heiligen
Goede Vrijdag Nu gvnu

 

Heb je ook leuke sites laat het even weten aan de Koster