Maria

Maria bekend als de moeder van Jezus

Jezus gaf haar aan ons toen Hij aan het kruis hing

Hij zei zie hier uw moederMaria

Maria mijn moeder

Mijn moeder is zorgen

Mijn Moeder in blijdschap

Mijn Moeder in zorgen

Mijn moeder mijn brug

mijn brug naar Jezus voor mijn vragen

voor mijn gebeden

voor mijn verhalen

voor mijn verlangens

voor mijn dankbaarheid naar God

God aan wie ik mijn leven dank

aan wie ik mijn werk laat zien

aan wie ik mijn onbehagen uit

aan wie ik alles vraag

aan wie ik alles vertel omdat door Maria

Hij zijn Zoon Jezus aan de wereld schonk

Dat Jezus een levenspad uitstippelde voor alle mensen

waardoor ik

kan werken aan de toekomst

leven kan voor alle mensen

blij en gelukkig kan zijn

vreugde beleef

verdriet heb

troost geef

mezelf kan zijn